ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಎದೆಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಿಯೊ ಅಥವಾ ಇಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ.

नई मां हमेशा चिंता करते हैं कि क्या वे अपने बच्चों के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन कर रहे हैं। मुझे स्तनपान और स्तन दूध की आपूर्ति में वृद्धि के तरीकों के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। यह सप्ताह स्तनपान सप्ताह होता है। स्तनपान करना आपके बच्चे को खिलाने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। स्तनपान आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन है। आपके दूध की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोई जादू गोली नहीं है।

Monday, 06 August 2018 16:23

Is breastmilk enough for the baby?

New mothers always worry if they are producing enough milk for their babies. I receive many questions regarding breastfeeding and ways to increase the breast milk supply. This week happens to be the breastfeeding week. Breastfeeding is the most natural way to feed your baby. Breastmilk is the best food for your baby. There is no magic pill to increase your milk supply.

Page 1 of 2
Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply