ಅತಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ 4000 ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಶ್ವಾಶಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಪಡೆಯುವದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇರುವದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply