ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ-ಹಾಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ನಂತರವೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೂಡ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply