35 ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. 35 ಅಥವಾ 35 ರ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಆಯ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು: ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜತೆಗಾರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು; ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಡ್ಡವಾಗಿರಬಹುದು; ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಡ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು; ನೀವು ತಾಯಿಯಾಗಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply