ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

Monday, 29 October 2018 11:56

Effects Of Air Pollution On Pregnancy

With Diwali just done and winter setting in many parts of India, People are concerned about the pollution levels in the environment. We have heard of how bad the quality of air gets after Diwali and also on an everyday basis due to increasing vehicular traffic. But how does air pollution effect pregnancy?  A study has warned that excessive exposure to air pollution during pregnancy can perk the risks of pregnancy complications and can cause long-term health problems in children.

Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply