ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡೆಗಾಣಿಸಬೇಡಿ.

गर्भावस्त्या महिला के शरीर में बहुत बदलाव लाती है। उसे आंत्र आंदोलनों की वृद्धि हुई आवृत्ति से कभी-कभी कब्ज होने के लक्षण, पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है, उल्टी और कई और अधिक लक्षण दिखाई देती है। जबकि इनमे से कुछ सामान्य माना जाता है। कुछ लक्षण हैं जो आपको अपने डॉक्टर के साथ देखने और सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है।

Tuesday, 13 February 2018 12:31

Diarrhea during pregnancy

Pregnancy brings about a lot of changes in the woman’s body. She can have symptoms from increased frequency of bowel movements to sometimes constipation, increased the frequency of urination, vomiting nausea and many more symptoms. While some are considered normal. There are a few symptoms which you may need to watch out for and consult with your Doctor.

Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply