ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕೆತ್ಸೆಯು ಅಪೂರೂಪವೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ-ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

C-section is pretty common, but the rate at which the women choose to deliver the baby via c-section surgery is truly a concern all over the world at the moment because the procedure is associated with considerable short-term and long-term effects and health-care costs

Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply